Na czym polega wydawanie paragonów fiskalnych?

Korzystaniu z kasy rejestrującej towarzyszy wiele rozmaitych obowiązków, m.in. zlecanie przeglądów technicznych urządzenia, przechowywanie książki serwisowej czy też wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych. Wydaje się jednak, że najważniejszym wymogiem jest wydawanie paragonów fiskalnych. A jeżeli nie najważniejszym, to przynajmniej najczęściej wykonywanym. Co należy wiedzieć o tym obowiązku?

Prawidłowe wydawanie paragonów

Zasada jest tutaj prosta: jeżeli korzystamy z kasy rejestrującej, każdą sprzedaż na rzecz osoby fizycznej lub rolnika ryczałtowego powinniśmy poświadczać paragonem fiskalnym. Przepisy nie dopuszczają wtedy wydania innego dokumentu (np. potwierdzenia płatności kartą elektroniczną). Ponadto, paragonu nie można dostarczyć w późniejszym terminie… Nasz klient musi otrzymać wspomniany dowód sprzedaży w momencie zakupu towaru lub usługi. Wszystkie wspomniane obowiązki wynikają z ustawy o podatku VAT z 2004 roku.

Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Osobną kwestią jest to, jakie informacje powinien zawierać poprawny paragon fiskalny. Pełną listę tych danych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Istotnymi informacjami na dokumencie tego typu są m.in. centralnie umieszczony napis paragon fiskalny, NIP podatnika, nazwa i adres firmy, nazwa towaru lub usługi, cena, logo fiskalne oraz numer unikatowy kasy rejestrującej.

Kampanie promujące przestrzeganie przepisów

Wydawanie paragonów tylko pozornie wydaje się błahą i niepotrzebną czynnością. O tym, jak dużą rolę w funkcjonowaniu gospodarki odgrywają dokumenty tego typu, świadczą poświęcane im kampanie edukacyjne. Ministerstwo Finansów od lat organizuje akcję „Weź paragon!”, która jest skierowana zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Odbywa się ona w okresie wakacji oraz ferii zimowych. Kolejny przykład to inicjatywa o nazwie „Nie daj się oszukać – sprawdź paragon”. Jej celem jest zachęcenie do kontrolowania poprawności otrzymywanych dokumentów. Nie można także zapomnieć o Narodowej Loterii Paragonowej, która działała od października 2015 do końca września 2016 roku.

Wydawanie paragonów fiskalnych to nie tylko obowiązek, ale także wspieranie uczciwej konkurencji na rynku. Co więcej, ma to realne przełożenie na wpływu do budżetu, z którego finansowane są wszystkie ważne inwestycje.

1 Comment

  1. jadwiga

    niby to takie oczywiste i powszechne, a nieraz miewam sytuacje, że któryś przedsiębiorca nie spełnia powyższych warunków…

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż CAPTCHA *