Tag Archive: błąd na paragonie fiskalnym

Błąd na paragonie fiskalnym musi zostać należycie „naprawiony” przez podatnika lub osobę odpowiedzialną za obsługę klientów przy użyciu kasy rejestrującej. Trzeba wówczas nie tylko wystawić dowód sprzedaży z prawidłowymi informacjami o danej transakcji, ale także uwzględnić nieodpowiedni dokument w ewidencji oczywistych pomyłek. Co więcej, przez wystąpienie błędu na paragonie fiskalnym niezbędne będzie wprowadzenie korekty sprzedaży w firmowej księgowości, np. w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Jak postępować po wystawieniu paragonu fiskalnego z oczywistym błędem?

Co zrobić z błędem na paragonie fiskalnym

Praktycznie zawsze za błąd na paragonie fiskalnym odpowiada tzw. czynnik ludzki. Pomyłka na wydrukowanym dokumencie może wynikać np. z pośpiechu lub nieuważnego zarejestrowania transakcji na kasie. I nie jest to wielki problem, jeżeli tylko wiemy, w jaki sposób należy później postępować. A najważniejsze informacje w tej materii zawiera obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

(więcej…)