Tag Archive: przegląd techniczny kasy

Jak często podatnik musi zlecać przegląd techniczny kasy, którą wykorzystuje do rejestrowania obrotu oraz wystawiania paragonów fiskalnych? Takie urządzenie musi być sprawdzone przez technika, posiadającego ważne uprawnienia, nie rzadziej niż co 2 lata. Brak przeglądu technicznego kasy grozi bowiem dotkliwymi konsekwencjami. Wystarczy wspomnieć o tym, że organy skarbowe mogą wtedy podważyć prawidłowość rejestrowanego obrotu i nałożyć wysokie kary.

Przegląd techniczny kasy – ważne informacje

Kiedy zlecać przeglądy techniczne kas fiskalnych

Przeglądy techniczne kasy to nic innego, jak sprawdzanie poprawności działania danego urządzenia rejestrującego. Technologia sprzedaży tego typu służy bowiem m.in. do wystawiania paragonów dla klientów indywidualnych oraz naliczania podatków należnych do zapłaty. Nic więc dziwnego, że tak ważne jest, aby funkcjonowała prawidłowo. Jak często trzeba wykonywać przeglądy techniczne i dlaczego w tym przypadku ważna jest książka serwisowa kasy?

(więcej…)

Książka serwisowa – dokumentacja nie tylko do przechowywania!

Dlaczego trzeba przechowywać książkę kasy fiskalnej

W przypadku kas rejestrujących, przechowywanie dokumentacji kojarzy się przede wszystkim z archiwizowaniem kopii każdego paragonu fiskalnego. Warto jednak przypomnieć, że to nie jedyny obowiązek, który wiąże się z użytkowaniem technologii sprzedaży. Właściciel urządzenia fiskalnego jest również zobligowany do przechowywania książki serwisowej swojej kasy. Czego konkretnie wymagają od podatnika przepisy?

(więcej…)