Tag Archive: nowe przepisy fiskalne

Biorąc pod uwagę polski porządek prawny, nowe przepisy fiskalne są zazwyczaj przygotowywane przez Ministerstwo Finansów. Nie zawsze chodzi jednak o kolejne ustawy lub nowelizowanie tych aktów prawnych, które już obowiązują. Wiele szczegółowych przepisów fiskalnych pojawia się w rozporządzeniach wydawanych przez Ministerstwo Finansów. Dotyczy to m.in. regulacji w sprawie obowiązku stosowania kas rejestrujących czy zasad towarzyszących korzystaniu z takich technologii sprzedaży.

Kasy fiskalne i przepisy w 2020 roku

Kasy fiskalne i przepisy w 2020 roku

Mamy świadomość, że ostatnie miesiące nie obfitowały może w wiele spektakularnych premier nowych urządzeń fiskalnych bądź peryferyjnych. Dziś jednak wypada 30 grudnia, a więc przedostatni dzień mijającego, 2020 roku. Jest to więc dobry moment na podsumowanie najważniejszych wydarzeń w branży technologii sprzedaży. Co więcej, rynek fiskalny zawsze żyje nie tylko samymi urządzeniami, ale także przepisami w ich sprawie oraz wszelkimi innymi regulacjami podatkowymi. A tych (przepisów, rzecz jasna) nie zabrakło w 2020 roku.

(więcej…)

Co obecnie wiadomo o wymianie kas fiskalnych na urządzenia online?

Wymiana kasy fiskalnej na online

W 2018 roku zacznie się w Polsce wymiana kas fiskalnych. Z taką informacją bardzo często spotykają się dziś krajowi podatnicy. Wspomnianą wiadomość warto jednak doprecyzować i szczegółowo omówić całe zagadnienie. Okazuje się bowiem, że w przyszłym roku nie wszyscy przedsiębiorcy będą musieli zainstalować nowe kasy rejestrujące. Zamiast tego, system fiskalizacji online ma być wprowadzany stopniowo.

(więcej…)