Tag Archive: paragon fiskalny

Paragon fiskalny jest dokumentem, który musi zawierać szczegółowe informacje na temat podatnika, stosowanej kasy rejestrującej, zaewidencjonowanej transakcji oraz podatku należnego do zapłaty. Dlatego też nie da się zastąpić go innym wydrukiem, np. potwierdzeniem wystawionym przy użyciu terminala płatniczego. Ponadto, każdy paragon fiskalny posiada wyraźne oznaczenie „PARAGON FISKALNY” (w nagłówku) oraz tzw. logo fiskalne (znak graficzny znajdujący się w stopce dokumentu).

Jak postępować po wystawieniu paragonu fiskalnego z oczywistym błędem?

Co zrobić z błędem na paragonie fiskalnym

Praktycznie zawsze za błąd na paragonie fiskalnym odpowiada tzw. czynnik ludzki. Pomyłka na wydrukowanym dokumencie może wynikać np. z pośpiechu lub nieuważnego zarejestrowania transakcji na kasie. I nie jest to wielki problem, jeżeli tylko wiemy, w jaki sposób należy później postępować. A najważniejsze informacje w tej materii zawiera obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

(więcej…)

Na czym polega wydawanie paragonów fiskalnych?

Korzystaniu z kasy rejestrującej towarzyszy wiele rozmaitych obowiązków, m.in. zlecanie przeglądów technicznych urządzenia, przechowywanie książki serwisowej czy też wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych. Wydaje się jednak, że najważniejszym wymogiem jest wydawanie paragonów fiskalnych. A jeżeli nie najważniejszym, to przynajmniej najczęściej wykonywanym. Co należy wiedzieć o tym obowiązku?

(więcej…)