O znaczeniu i zasadach realizacji obowiązkowych raportów fiskalnych

Kasa fiskalna Novitus Sento LAN E

Każdy przedsiębiorca objęty obowiązkiem stosowania urządzenia rejestrującego, musi nie tylko ogólnie nauczyć się jego obsługi oraz poprawnego wystawiania paragonów. Do powinności podatnika należą również inne zadania z wykorzystaniem wspomnianej technologii, określone w przepisach prawnych. Jedną z tych czynności jest poprawne wykonywanie raportów fiskalnych. Warto więc wyjaśnić, skąd wynika jej istotność oraz na czym dokładnie ona polega.

Czemu służą raporty fiskalne?

Dlaczego każdy przedsiębiorca prowadzący ewidencję obrotu musi obowiązkowo wykonywać raporty fiskalne? Z czego wynika taki kształt przepisów prawnych? Otóż wydruki te uzupełniają dokumentację, która w oczach organów skarbowych tworzy (wraz z np. kopiami paragonów czy zapisami w książce serwisowej) całościowy obraz prawidłowości rejestrowania obrotu. Dlatego brak niezbędnych raportów bądź ich błędne wykonywanie kładzie się cieniem na tym obrazie, stanowi złamanie przepisów i może prowadzić do niesympatycznych konsekwencji. Same dokumenty zaś zawierają dokładniejsze informacje, dotyczące dokonanych transakcji oraz wysokości obrotu i podatku należnego VAT za konkretny okres czasu. Mówiąc dokładniej, wyszczególnia się dwa rodzaje raportów, które przedsiębiorca musi regularnie i poprawnie wykonywać. Czyli dobowe i miesięczne. Czym one się różnią?

Kilka słów o raportach dobowych i miesięcznych

Raporty dobowe są dokumentami szczegółowo naświetlającymi wyniki związane z obrotem (i wynikającym z niego podatkiem VAT) uzyskanym na przestrzeni jednej doby pracy. Taki wydruk wystawia się zwykle przy zamknięciu sprzedaży pod koniec dnia. Chociaż trzeba przyznać, będąc precyzyjnym, że to nie jedyna droga na poprawne zrealizowanie zadania. Istnieje również możliwość wystawienia raportu dobowego dnia następnego. Jednak aby z niej skorzystać w zgodzie z przepisami, musi być spełniony pewien warunek. Sporządzenie takiego wydruku musi nastąpić przed zaewidencjonowaniem pierwszej transakcji z nową datą. W innym wypadku dojdzie do pomyłki w dokumentacji. Jest jeszcze drugi rodzaj obowiązkowych raportów. Ten natomiast przekazuje precyzyjne informacje na temat obrotu osiągniętego w ramach konkretnego miesiąca. Jak nietrudno się domyślić, następują tu pewne różnice w zasadach wykonywania dokumentu. Wspomniany wydruk należy wystawić po upływie miesiąca, którego ma dotyczyć. Jednocześnie nie raport ten nie może być zrealizowany później niż 25 dnia miesiąca następującego po tym, o którym informacje mają znaleźć się na generowanym dokumencie. I na koniec trzeba też wspomnieć, że istnieją pewne wyjątki od wyżej opisanych reguł. Jeśli w ciągu danej doby albo konkretnego miesiąca nie zostanie zaewidencjonowana ani jedna sprzedaż towarów bądź usług, to odpowiednio raport dobowy lub raport miesięczny nie musi być wykonywany.

1 Comment

  1. trixXss

    dzięki za ten artykuł, przydatne informacje, w moim przypadku zwłaszcza te odnośnie raportów miesięcznych 😉

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż CAPTCHA *