Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę za kasę fiskalną?

Ulga za kasę fiskalną online

Koszty zakupu kasy fiskalnej mogą być różne. W zależności od funkcjonalności danego modelu, ostateczna cena do zapłaty może wynieść zarówno 1 000, jak i 1 500 czy nawet 2 000 złotych. Warto jednak pamiętać o tym, że nie muszą to być realne koszty wdrożenia technologii sprzedaży. Po spełnieniu kryteriów, które zostały określone w odrębnym Rozporządzeniu Ministra Finansów oraz ustawie o VAT, przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za kasę fiskalną. Maksymalna wysokość odliczenia lub zwrotu to 700 złotych.

Pamiętaj, że refundowane są tylko urządzenia online!

Zacznijmy może od tego, jakiego rodzaju urządzenia fiskalne są częściowo refundowane z budżetu państwa. To bowiem jedno z podstawowych kryteriów, które trzeba mieć na uwadze już przy poszukiwaniu kasy bądź drukarki. Przepisy w tej sprawie są jednoznaczne – ulga przysługuje przedsiębiorcy wyłącznie wtedy, gdy wdraża on urządzenie fiskalne typu online. Z refundacji części wydatku nie skorzysta więc podatnik, który zdecyduje się na zakup kasy lub drukarki z elektroniczną kopią paragonów. A takie modele mogą być dostępne na rynku nawet do końca 2022 roku (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług).

Pierwsza kasa w firmie lub obowiązkowa wymiana „starego” modelu

Rodzaj urządzenia rejestrującego nie jest, rzecz jasna, jedynym kryterium, które należy spełnić. Ulga za kasę lub drukarkę fiskalną online może zostać przyznana w 2 konkretnych sytuacjach. Po pierwsze, refundacja przysługuje podatnikowi, który w swojej firmie wdraża pierwsze urządzenie rejestrujące. Przy kolejnych kasa bądź drukarkach, instalowanych np. za kilka lat w tym samym przedsiębiorstwie, nie będzie już można liczyć na ulgę. Po drugie, refundację mogą otrzymać podatnicy, którzy obecnie korzystają z urządzeń z kopią papierową lub elektroniczną, ale ustawa o VAT zobligowała ich do wcześniejszego wdrożenia modeli typu online. Przypadek ten dotyczy więc obowiązkowej wymiany kasy lub drukarki.

2 sposoby na otrzymanie ustawowej ulgi

Warto podkreślić, że ulga za kasę fiskalną nie przysługuje wyłącznie podatnikom VAT. Z refundacji mogą też skorzystać przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT lub świadczą jedynie usługi zwolnione. Różnice dotyczą jednak sposobu starania się o ulgę oraz formy jej otrzymania. „Watowcy” mogą dokonać odliczenia właściwej kwoty (do 90% wartości urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł) w deklaracji podatkowej za okres, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji na kasie. Natomiast przedsiębiorcom zwolnionym przysługuje zwrot bezpośrednio na rachunek firmy w banku. Aby go otrzymać, należy m.in. złożyć stosowny wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego. Wzór takiego dokumentu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (z 30 kwietnia 2019 roku).

1 Comment

  1. Gizm0-seller

    Z jednej strony nie cieszy mnie fakt, że jestem zmuszony w niedalekiej przyszłości wymienić kasę fiskalną, ale z drugiej cieszę się, że przynajmniej dla takich sytuacji również została przewidziana refundacja części kosztów

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż CAPTCHA *